Wurfchronik

A Wurf 🐇

Vulkan Heavens Swords Choshihichirou x Sora no Tsuki Go Sapporo Kagasou

geboren am 16.06.2023

ATSUSHI TAROU GO TAMASHII TO HOKORI “Hiro”

AKAHOSHI NO KOUMYOU GO TAMASHII TO HOKORI “Hoshi”

ATARASHII SORA NO HIME GO TAMASHII TO HOKORI “Hime”

ATAMANOII USAGI GO TAMASHII TO HOKORI “Hauro”

B Wurf 🐉

Sakura no Homare Go Koshiwasou x Sora no Tsuki Go Sapporo Kagasou

geboren am 14.07.2024

BENITATSU NO HOMARE GO TAMASHII TO HOKORI “Beni”

BANRYUU KAITO GO TAMASHII TO HOKORI “Kaito”

BANIRA NO YUUKA GO TAMASHII TO HOKORI “Yui”

BENIRYUUHIME NO SUKI GO TAMASHII TO HOKORI “Suki”

C Wurf 🐍

geplant 2025

GO TAMASHII TO HOKORI

GO TAMASHII TO HOKORI

CHIHARU NO TSUKI

Choujiro

Google Translate