Wurfchronik

A Wurf 🐇

Vulkan Heavens Swords Choshihichirou x Sora no Tsuki Go Sapporo Kagasou

geboren am 16.06.2023

ATSUSHI TAROU GO TAMASHII TO HOKORI “Hiro”

AKAHOSHI NO KOUMYOU GO TAMASHII TO HOKORI “Hoshi”

ATARASHII SORA NO HIME GO TAMASHII TO HOKORI “Hime”

ATAMANOII USAGI GO TAMASHII TO HOKORI “Hauro”

B Wurf 🐉

Sakura no Homare Go Koshiwasou x Sora no Tsuki Go Sapporo Kagasou

geplant Sommer 2024

 GO TAMASHII TO HOKORI

 GO TAMASHII TO HOKORI

GO TAMASHII TO HOKORI

C Wurf 🐍

2025

B-Wurf

geboren am 

Sakura no Homare Go Koshiwasou x Sora no Tsuki Go Sapporo Kagasou

Kari (teal/Miriam)

Benzaiten no Hikari

Ryu

Banryuu no Homare Go Tamashii To Hokori

Yuuka (Flieder/Stephanie)

Benzaiten no Yuuka Go Tamashii to Hokori

Tatsu (Grün/Nilly)

Benitatsu no Homare Go Tamashii to Hokori

C-Wurf

Sakura no Homare Go Koshiwasou x Atarashii Sora no hime Go Tamashii To Hokori

Tsuki

Chiharu no Tsuki Go Tamashii to Hokori

Choshi no Haburi Go Tamashii To Hokori

Google Translate